Kanal hauetan alta emanda, fabularen testu edota audioen pasarteak bidaliko dizkizugu, zuk zeuk egindako aukeraren arabera. Bidalketak aldez aurretik jakinarazitako egun konkretuetan gauzatuko dira. Ez dizugu beste informaziorik bidaliko ezta zure datuak beste inorekin partekatuko. Hurrengo bidalketak: 2019ko bukaeran.

Hurrengo bidalketak 2020ko hasieran gauzatuko dira.

S’inscrire sur WhatsApp

8 + 0 = ?

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.

S’inscrire sur Telegram

Cette possibilité sera bientôt activée