Kanal hauetan alta emanda, fabularen testu edota audioen pasarteak bidaliko dizkizugu, zuk zeuk egindako aukeraren arabera. Bidalketak aldez aurretik jakinarazitako egun konkretuetan gauzatuko dira. Ez dizugu beste informaziorik bidaliko ezta zure datuak beste inorekin partekatuko.

Hurrengo bidalketa: Danele Sarriugarten ipuina 2020ko martxoaren 9an gauzatuko da. Eman izena martxoaren 8a baino lehen!