Kanal hauetan alta emanda, fabularen testu edota audioen pasarteak bidaliko dizkizugu, zuk zeuk egindako aukeraren arabera. Bidalketak aldez aurretik jakinarazitako egun konkretuetan gauzatuko dira. Ez dizugu beste informaziorik bidaliko ezta zure datuak beste inorekin partekatuko.

Hurrengo bidalketa: 2020ko uztaila